Eastside Gamers! er et UNIKT tilbud til barn og unge, som det ikke finnes mange av i Norge.
Eastside Gamers! er et UNIKT tilbud til barn og unge, som det ikke finnes mange av i Norge.


Eastside Gamers! startet august 2021. Tilbudet er frivillig drevet, lokalt forankret, ikke-kommersielt og har fokus på bredde (ikke e-sport), med Skjeberg Bibliotek som møteplass. 
Tilbudet er for barn og unge fra 6-25 år. Vi ønsker å være der barn og unge møtes, uten medlemskap og forpliktelse. Vi ser på datakultur og gaming som et mulighetsrom for mestring, sosial omgang, læring og vennskap. Og et sted barn kan utvikle sin sosiale og digitale kompetanse i rammene av trygge voksenpersoner.


Ca 10 frivillige medarbeidere i alder 16-40 år, med Magnus Lundberg (initiativtaker og frivillig prosjektleder) i spissen skaper rammene for dette hver mandag. Sarpsborg Øst Frivilligsentral står som eier av prosjektet og vi har et tett og godt samarbeid med Skjeberg Bibliotek.


Eastside Gamers har fått midler av #Amedia,  #SA og #SparebankstiftelsenDNB, samt at frivilligsentralen også har lagt inn litt midler. Midlene har gått til innkjøp av PCer, konsoller, spill og annet nødvendig utstyr.


Siden oppstarten har det vært 20-25 barn innom hver mandag hvor det spilles Minecraft, Roblox, Super Smash Bros, Mario Kart, retro spill m.m. Noen ganger streames det ulike spill, og det er regelmessige turneringer i Mario Kart og Super Smash Bros, etter ønske fra barna.


Det er gledelig å se at flere jenter blir med, og på mandag var det nesten like mange jenter som gutter innom gamingen.


Vi har plass til flere barn og unge, samt at vi ønsker flere frivillige velkommen.
Se også Eastside gamers egne Facebook-side.
2023 © Sarpsborg Øst frivilligsentral