Hurra!!! Nå kommer det toalett på Bodalstranda!!!

Når frivillighet, næringsliv og kommunen samarbeider, da blir det resultater 😊 Men som glade amatører vi er, søkte og fikk vi penger til et ordinært toaletthus. Kommunen ønsket at det skulle være et vandalsikkert toalett – noe de får, men det blir litt dyrere enn det vi har midler til. Derfor håper vi at næringsliv, organisasjoner og privatpersoner vil bli med på spleisen. Mer info om det kommer. Nå gleder vi oss til et nytt år med kortreist friluftsliv for ALLE 😊

I 10 år har rundt 20 Bodalsgutter (med et snitt på 75 år) jobbet med å lage/tilrettelegge Isesjøstien og Bodalstranda, slik at flest mulig kan bruke området til kortreist friluftsliv. 

Rundt 50 ungdommer har hatt praksis her, og mange har kommet videre i jobb/skole.


Over 10 000 personer har gåavstand til strand og sti.

Vinteren 2018/19 ble Isesjøstien kåret til Østfold fineste, og en av Norges fineste turstier (Gjensidigestiftelsen i samarbeid med alle fylker i Norge).


Vi har jobbet for at det i 2023 skal komme et etterlengtet toaletthus på Bodalstranda, og vi har vært avhengig av gode samarbeidspartnere. Nå er det meste på plass.


Følgende bedrift/organisasjon er med:

  • Sparebankstiftelsen DNB stiller med kr 700 000,-
  • Kamperhaug boligutvikling AS opparbeider plassen med vann/avløp/strøm/såle m.m., samt hjelper Frivilligsentralen med søknader og nabovarsler. Verdi estimert til kr 300 000,-
  • Sarpsborg kommune stiller med tomt, og vil overta toaletthuset ved ferdigstillelse. De vil få ansvar for renhold og vedlikehold. Verdi på tomt: estimert til kr 100 000,-
  • Sarpsborg Øst Frivilligsentral er tiltakshaver, skaffer sponsormidler og har ansvar for innkjøp. Verdi estimert til kr 100 000,-
  • Lokale sponsorer, ikke avklart ennå.


2023 © Sarpsborg Øst frivilligsentral