Kollektiv dugnad 2: plukk søppel i nærmiljøet

Den store ryddeaksjonen i Skjeberg/Øya/Varteig!!!
KOLLEKTIV DUGNAD 2: aktiviser deg selv og/eller familien din til å rydde gater, skoleområdet, skogen, stiene m.m i ditt nærmiljø for søppel. Mange barn (og voksne) trenger å aktiviseres og det er MYE søppel ute nå.
Bli med du også på ryddeaksjonen!
Premie: sol og frisk luft, et renere og hyggeligere nærmiljø, slitne og fornøyde barn/voksne

2020 © Sarpsborg Øst frivilligsentral