Nyhet "Kom igjen!"

NYHET: Nå starter vi et tilbud til deg som vil ha en mer variert hverdag. «Kom igjen!» er et tilbud til dere mellom 30 og 60 år, som har ledig tid på dagtid og som kan tenke seg å gjøre noe sammen med andre. «Cafè Mandag» og gågruppa «Ut og gå» vil være faste aktiviteter. I tillegg vil vi skape nye og spennende aktiviteter sammen med dere. Vi skulle gjerne ha invitert deg personlig, men vi vet ikke helt hvem og hvor du er. Er du i målgruppa og kunne tenkt deg å bli med, så send en sms eller ring 91351976, du kan sende en mail til: post@sarpsborgost.frivilligsentral.no, eller du kan møte opp en torsdag kl 11.00 ved Skjeberg rådhus for å bli med på en gåtur. Vi har allerede hatt en test med gågruppa og hadde en hyggelig tur sammen med Ann Charlott og Lars. Kom igjen og bli med – vi har plass til deg også

Tar opp kampen mot ensomheten

Er det fortsatt flaut og tabubelagt å si at man er ensom? Sarpsborg Øst Frivilligsentral har fått en unik mulighet til å bekjempe den vonde ensomheten.

Så mange som 16 % av Norges befolkning oppgir ifølge Levekårsundersøkelsen at de er plaget av ensomhet. Dette er tall hentet inn lenge før koronasituasjonen har ført til at mange har blitt sittende isolert og alene. I Norge anses ensomhet som et så stort folkehelseproblem at Helsedirektoratet i 2020 har bevilget 18,3 millioner kroner til tiltak som skal gjøre det lettere for mennesker å komme ut i aktivitet.

Sarpsborg Øst Frivilligsentral er av de heldige som har fått 400 000,- kroner fra Helsedirektoratet til sitt nye tilbud «Kom igjen!».

  • Dette er en unik mulighet for oss til å skape nye møteplasser for folk som ønsker å treffe nye mennesker. I september setter vi i gang et tilbud for personer som kan oppleve ensomhet. Det er et trangt nåløye å få tildelt midler fra Helsedirektoratet, og vi er derfor utrolig godt fornøyd med å ha fått en så betydelig sum, sier styreleder i Sarpsborg Øst Frivilligsentral Svein Larsen.

Pengene fra Helsedirektoratet skal brukes til å utvikle og iverksette effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet, og dermed bidra til bedre helse og livskvalitet blant Sarpsborgs befolkning.

«Kom igjen!» er et tilbud til alle mellom 30 og 60 år, som har ledig tid på dagtid, og som kan tenke seg å gjøre noe sammen med andre.

«Café Mandag» er et av disse tiltakene, som skal arrangeres på Skjeberg rådhus hver mandag, med oppstart utover høsten. Her møtes man til en hyggelig stund med ulike aktiviteter på gruppenivå. Fra 3. september starter gå-grupper opp.

Ut over høsten vil det arrangeres fellestreninger, turer på kino, konserter eller kunstutstillinger. Vi kan også lage en egen friluftsgruppe og en litteraturgruppe for de som er interessert i det.


De som deltar på de ulike aktivitetene vil kunne være med på å forme innholdet hvis de ønsker det. Opplevelsen av ensomhet kan variere fra person til person, og her er det plass til alle. Dette er et tilbud til alle som vil være med å skape et godt og inkluderende miljø. Alle aktivitetene er gratis for deltakerne.


Ensomhet er ikke bra for helsa, dette ifølge forskning gjort av Velferdsforskningsinstituttet NOVA. God helse er avgjørende for livskvalitet, men en studie ved OsloMet viser at mulighetene for god helse er ulikt fordelt avhengig av sosial og økonomisk situasjon.

Dårligst ut kommer folk med dårlig råd og få sosiale relasjoner og som opplever seg ensomme.

I følge Folkehelseinstituttet er ensomhet en viktig risikofaktor for angst og depresjon. Sosial støtte påvirker risikoen for både hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer og depresjon.

Statsminister Erna Solberg uttalte tidligere på et sentralstyremøte i partiet at «ensomhet» er en folkehelseutfordring som regjeringen ikke kan vedta bort, men må invitere gode krefter til innsats.

I februar 2018 ba Stortinget regjeringen fremme forslag om at ensomhet tas inn i lov om folkehelsearbeid §7.

Noen fakta om ensomhet i Norge:

(Tatt fra Levekårsundersøkelsen 2015)

  • Ensomhet er vanligere blant de som er uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn blant dem som er yrkesaktive.
  • Kvinner opplever i større grad at de er ensomme enn menn.
  • De som bor alene etter fylte 45 år er oftere ensomme enn de aleneboende som er under 45 år.
  • Ensomhet treffer oftere de unge enn dem som er midt i livet.
  • 16 % av Norges befolkning oppgir at de er litt, ganske mye eller mye plaget av en følelse av ensomhet. Om man opplever seg inkludert i nærmiljøet og har et godt kontaktnett, er man mindre ensom. (Signe Vrålstad 2017, SSB)
Flere nyheter

En sommer er over....

«En sommer er over, men minnene om den består. En sommer er over, men vi skal sees igjen til neste år». Stasjonsbygutta plukket ned blomstene i dag. Nok en gang har gutta vannet, gjødslet og passet på blomstene gjennom en lang sommer. Håper vi kan få med oss næringsliv/org/nærmiljø som sponsorer neste år, også. Nå planlegger gutta juletretenning i slutten på november. Vi gleder oss

Dugnad for et renere Sarpsborg

Bli med på dugnad for et renere Sarpsborg! I september vil Frivilligsentralene treffe dere ute på noen av våre flotte stier og friluftsområder og dele ut «Renere Sarpsborg»-posen.

Nytt prosjekt: Kom igjen!

Har du ledig tid på dagtid og har lyst til å treffe nye mennesker? Våre tilbud passer både for deg som kun ønsker å delta, og for deg som vil bidra med gjennomføring av aktivitetene. Vi ønsker kontakt med deg som vil være med å skape et godt og inkluderende miljø.

Oppstart innendørsaktiviteter

Endelig… Oscar Torp-salen i Skjeberg rådhus åpner igjen, og det betyr at vi kan starte opp innendørsaktiviteter, for første gang siden 11.mars. MEN: tilbudet vil være redusert. Vi må være forsiktige og følge smittevernreglene. Det er kun lov med 50 personer inne i salen. Les mer om hva som gjelder for september her:

Høsten:

Pga smittesituasjonen i Østfold og smittevernregler er mange av våre planlagte arrangement avlyst og utsatt. Det blir heller ingen Efta`s-konsert i Stasjonsbyen – og det er med tungt hjerte at vi må avlyse. Kommunen holder storsalen/Oscar Torp-salen stengt ut august. Ny vurdering vil bli gjort i begynnelsen av september. Vi må alle være tålmodige og holde oss frisk. Dere savner våre møteplasser og vi savner virkelig dere. MEN vi kommer sterkere tilbake

2020 © Sarpsborg Øst frivilligsentral